Czy warto kontynuować naukę na MBA

Czy-warto-kontynuowac-nauke-na-MBAMBA: Czy to naprawdę działa?

Dlaczego dojrzali menedżerowie biorą na siebie ciężar nauki po wymagającym dniu pracy, weekendy spędzone w salach wykładowych czy stres związany z egzaminami na kursach MBA? Ponieważ to się opłaca – tak wynika z badania przeprowadzonego wśród osób, które ukończyły tego typu kursy na Wiedeńskim Uniwersytecie Ekonomii i Biznesu. Absolwenci deklarują, że ich zarobki wzrosły nawet o 40 proc. w ciągu trzech lat po zakończeniu nauki.

Wyniki przeprowadzonej ankiety pokazują, że nawet w trakcie trwania kilkuletniego kursu MBA liczba osób, które objęła jedne z najwyższych pozycji w hierarchii zarządzania, wzrosła niemal dwukrotnie. Na stanowiskach typu CEO – dyrektora zarządzającego lub członka rady nadzorczej – na początku kursów pracowało około 16 proc. respondentów. Tuż po ukończeniu nauki ponad 23 proc. respondentów było zatrudnionych na najwyższych stanowiskach menedżerskich. W sumie prawie 60 proc. badanych, które ukończyły studia MBA zajmuje stanowiska menedżerskie średniego i najwyższego szczebla. Warto także wspomnieć, że około 22 proc. respondentów znalazło się na wyższej pozycji w swojej obecnej firmie, 32 proc. zmieniło pracodawcę, a 10 proc. rozpoczęło własną działalność.

Istotne jest również to, że wraz z awansem w parze idzie także podwyżka. W przeprowadzonym badaniu absolwenci kursów MBA deklarowali, że ich zarobki wzrosły o 30-40 proc. w ciągu trzech lat od daty ukończenia studiów, a o około 50 proc. w kolejnych latach. Natomiast mediana wzrostu wynagrodzenia dla wszystkich uczestników ankiety wynosi około 10 proc. rocznie.

Poza podwyżką absolwenci deklarują również wzrost odpowiedzialności oraz zakresu władzy Odsetek respondentów z ponad 10 podwładnymi wzrósł z około 30 proc. (przed ukończeniem studiów) do ponad 40 proc. (po ukończeniu studiów), a odsetek osób odpowiedzialnych za 25 lub więcej pracowników wzrósł z 17 proc. do 21 proc.

Dlaczego warto wybrać studia MBA?

97 proc. absolwentów deklaruje, że wybiera WU Executive Academy ze względu na chęć poszerzenia swojej wiedzy oraz umiejętności z zakresu zarządzania właśnie w tym obszarze; 84 proc. ze względu na chęć poprawy swoich umiejętności przywódczych, a dla 80 proc. respondentów czynnikiem decydującym o rozpoczęciu kursu była możliwość nawiązywania nowych kontaktów biznesowych oraz wymiana informacji z innymi uczestnikami studiów, czyli możliwość poszerzenia swojej sieci networkingowej.

Podsumowując, zgodnie z danymi pochodzącymi z ankiety przeprowadzonej wśród absolwentów MBA i WU Executive Academy, większość respondentów pracuje w takich branżach jak bankowość/finanse/ubezpieczenia (21 proc.), IT/telekomunikacja (13 proc.) oraz przemysł/produkcja (8 proc.). Obszar pracy respondentów związany jest przede wszystkim z marketingiem/sprzedażą/PR (18 proc.), zarządzaniem (17 proc.) i finansami (14 proc.). Większość absolwentów pochodzi z jednego z pięciu państw: Austria (47 proc.), Rumunia (17 proc.), Niemcy (5 proc.), Rosja (5 proc.) i Słowacja (4 proc.).

 

Źródło: materiały pochodzą ze strony infoWire.pl
Fot: freeimages.com

Leave a comment