All posts in Placówki dyplomatyczne

  • jesper-orskov-nielsen

    Jesper Ørskov Nielsen nowym Konsulem Honorowym

    Jesper Ørskov Nielsen został mianowany Konsulem Honorowym RP w Aarhus Dekretem królewskim z dnia 21…

wydzial-promocji-w-danii