Projekty finansowane z LIFE+ / spotkanie w Warszawie

LIFE-projekt-finansowy

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie był gospodarzem międzynarodowego spotkania otwierającego projekty finansowane z LIFE+. Wśród beneficjentów jest RDLP w Białymstoku, która realizuje projekt „Ochrona orlika krzykliwego na wybranych obszarach Natura 2000”.

„Regional kick-off meeting” organizowane jest co roku. Tym razem przedstawiciele Komisji Europejskiej odpowiadający za realizację projektów LIFE+ spotkali się z beneficjentami w Warszawie. Wiąże się to z uzyskaniem przez polskich beneficjentów największej alokacji środków KE w ramach instrumentu finansowego LIFE+. Nabór wniosków zakończył się w 2008 r.

Aż 6 z 15 projektów zaakceptowanych przez KE i rozpoczynających się w 2010 r. to projekty polskie. Fundusze na realizację otrzyma m.in. Regionalna Dyrekcja LP w Białymstoku, która koordynuje projekt „Ochrona orlika krzykliwego na wybranych obszarach Natura 2000”. Partnerami tego przedsięwzięcia są: Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków, FPP-Consulting i firma Amphi Consult z Danii.

Pozostali beneficjenci LIFE+ pochodzą z Republiki Czeskiej, Węgier, Słowacji i Słowenii. Podczas spotkania 12 marca wszystkie projekty były prezentowane, omawiano również kwestie związane z kosztami i rozwiązaniami technicznymi rozliczania budżetu. Eksperci z Komisji Europejskiej poinformowali m.in. o zasadach wdrażania projektów i współpracy z KE. Spotkanie zakończyła żywa dyskusja uczestników.

Przedstawicielami RDLP w Białymstoku na „kick-off meeting” byli zastępca dyrektora Marek Masłowski i Katarzyna Gurowska.

Katarzyna Gurowska
kierownik projektu ochrony orlika krzykliwego

Dodała: Magda
Źródło: materiały pochodzą ze strony Lasy Państwowe (lasy.gov.pl)
fot: sxc.hu

Leave a comment