REKLAMA
KantorBay - internetowy kantor wymiany walut


All posts tagged organizacja polonijna

  • Polonia-dla-Polonii

    Polonia dla Polonii – spotkanie szkoleniowe

    „Polonia dla Polonii” – spotkanie szkoleniowe dla organizacji i działaczy polonijnych 1 kwietnia 2017 r….