REKLAMA


All posts tagged Pierre Krähenbühl

  • Pierre-Krahenbuhl-w-Polsce

    Pierre Krähenbühl w Polsce

    Wizyta Komisarza Generalnego UNRWA w Polsce Minister Witold Waszczykowski spotkał się 26 stycznia z Pierrem…