Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Kopenhadze

wydzial-promocji-w-daniiWydziały Promocji Handlu i Inwestycji Ambasad i Konsulatów RP zostały utworzone w celu wsparcia polskich firm, w tym w szczególności małych i średnich przedsiębiorstw w procesie ich internacjonalizacji. Naszą misją jest nie tylko udzielenie pomocy polskim firmom, ale także wspieranie firm zagranicznych, zainteresowanych kupnem Waszych towarów i usług, jak również inwestycjami w naszym kraju.

Placówki Ministra Gospodarki, działające w ramach struktur Ambasad i Konsulatów RP udzielą Państwu wszelkiej pomocy w waszych staraniach, aby podjąć współpracę z zagranicznymi partnerami, jak również w pozyskaniu dla was inwestorów.

Zainstalowane na komputerach w naszych zagranicznych placówkach i na bieżąco aktualizowane bazy, zawierają dane kontaktowe polskich i zagranicznych firm oraz oferty współpracy.

Zachęcamy Państwa do bezpośredniego kontaktu z pracownikami placówek zagranicznych Ministra Gospodarki. Udzielimy Państwu wszelkiej informacji z zakresu warunków sprzedaży waszych towarów i usług na rynkach zagranicznych oraz prowadzenia na nich działalności gospodarczej.

Dane kontaktowe placówek znajdują się na poszczególnych portalach, zintegrowanych w ramach niniejszego systemu. Wystarczy kliknąć na określoną placówkę w górnym prawym okienku, w którym znajduje się pełna lista placówek.

 

Czym są Wydziały Promocji Handlu i Inwestycji (WPHI)?

Wydziały Promocji Handlu i Inwestycji są jednostkami działającymi w ramach struktur Ambasad i Konsulatów RP, nad którymi nadzór merytoryczny i kadrowy sprawuje Minister Gospodarki.

Na mocy porozumienia pomiędzy Ministrem Gospodarki a Ministrem Spraw Zagranicznych z 7 lutego 2006r., dawne Wydziały Ekonomiczno-Handlowe (WEH-y) zostały podzielone na Wydziały Promocji Handlu i Inwestycji (WPHI) podległe Ministerstwu Gospodarki oraz Wydziały Ekonomiczne (WE) podległe Ministerstwu Spraw Zagranicznych.

Więcej informacji na temat działalności Wydziałów Ekonomicznych znajdziecie Państwo na stronach internetowych Ministerstwa Spraw Zagranicznych www.msz.gov.pl

Jaki rodzaj pomocy można uzyskać w WPHI?

Wydziały Promocji Handlu i Inwestycji są odpowiedzialne za wspieranie polskich firm w podejmowanych przez nich staraniach na rzecz eksportu swoich towarów i usług. Szczególną pomocą otacza się firmy z sektora małych i średnich przedsiębiorstw.

WPHI gromadzą i upowszechniają informacje na temat rynku, na którym działają. Kompendium wiedzy na temat lokalnych uwarunkowań i zwyczajów biznesowych można znaleźć w Przewodniku po rynku dostępnym na stronie internetowej Wydziału.

Ponadto polscy przedsiębiorcy mogą liczyć na pomoc w zakresie uzyskania wykazów importerów, dystrybutorów, agentów i hurtowników duńskich zainteresowanych towarami i usługami z Polski.Wydział prowadzi również aktywną działalność w zakresie nawiązywania kontaktów w systemie business to business oraz bierze udział w imprezach targowych i wystawienniczych organizowanych w Danii.

Zachęcamy polskie firmy do korzystania ze stoisk promocyjnych organizowanych przez WPHI w celu prowadzenia rozmów handlowych z potencjalnymi partnerami w czasie targów. Aktualna lista imprez targowych dostępna jest na naszej stronie internetowej w zakładce Kalendarium Wydarzeń WPHI.

Firmom, które nie mogą uczestniczyć w targach oferujemy bezpłatną ekspozycję ich materiałów promocyjno- informacyjnych w czasie organizowanych przez nas imprez. Zachęcamy również do skorzystania z możliwości rejestracji Państwa firmy w naszej Bazie Firm Polskich. Szczegóły dostępne są w zakładce Oferty Współpracy.

Wydziały Promocji Handlu i Inwestycji we współpracy z Polską Agencją Inwestycji i Informacji SA są również zaangażowane w aktywne pozyskiwanie inwestorów duńskich oraz promocję Polski jako miejsca do inwestowania. Zadanie to jest realizowane poprzez organizację konferencji i seminariów promocyjnych, jak również poprzez nawiązywanie bezpośrednich kontaktów z potencjalnymi inwestorami.

Jakiej działalności nie prowadzi WPHI?

Wydziały Promocji Handlu i Inwestycji nie pośredniczą w kontaktach pomiędzy duńskimi producentami/ eksporterami a polskimi firmami zainteresowanymi importem usług lub towarów z Danii.Zachęcamy Państwa do kontaktów w podobnych sprawach z działem handlowym Ambasady Danii w Warszawie. Wszelkie dane kontaktowe znajdziecie Państwo na stronie internetowej Ambasady www.ambwarszawa.um.dk

Kontakt:

Ambasada RP w Kopenhadze
Wydział Promocji Handlu i Inwestycji
Jacek Wójcikowski, I Radca, Kierownik WPHI
Ryvangs Alle 46, Kopenhaga 2900 Hellerup, Dania

tel.: 0045 39 622 633, fax: 0045 39 622 554,

e-mail: copenhagen@mg.gov.pl
Godziny urzędowania: 8.30 – 16.30

Źródło: materiały pochodzą ze strony Wydziału Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Kopenhadze (copenhagen.trade.gov.pl)

Fot: sxc.hu

Leave a comment