Wypadek drogowy w Danii – co należy zrobić

wypadek-drogowy-w-danii

Wypadek drogowy w Danii

Zadzwoń pod nr telefonu 112 jeśli wypadek drogowy spowodował poważne obrażenia i wymagana jest natychmiastowa obecność Policji, straży pożarnej, pogotowia czy  innych służb ratunkowych.

Zadzwoń pod nr telefonu 114 jeśli wypadek drogowy nie był na tyle poważny, że wymagana jest natychmiastowa pomoc ze strony Policji i służb ratowniczych.  Wypadek drogowy można także zgłosić osobiście na najbliższym posterunku Policji jak i poprzez wysłanie listu. Adresy posterunków Policji można znaleźć na stronie www.politi.dk.

W swoim smartphonie warto zainstalować oficjalny duński program o nazwie 112 app, dostępny bezpłatnie po kliknięciu w poniższy obrazek. Umożliwia on wykonanie połączenia alarmowego z jednoczesny przekazaniem informacji o miejscu pobytu dzwoniącego (namierzanie sygnału GPS).

UWAGA! W przypadku niektórych kolizji drogowych zawiadamianie Policji nie jest obowiązkowe. Dotyczy to np. sytuacji gdy kierowca zniszczył znak drogowy (należ zgłosić się wtedy do urzędu gminy), doszło do potrącenia/zabicia zwierzęcia np. jelenia, psa, kota (należy skontaktować się z FALCK Tel. 70 10 20 30 i/lub w razie możliwości z właścicielem np. kota czy psa), tzw. stłuczki parkingowe wymagają jedynie spisania protokołu między kierowcami zawierającego dane kierowców, nr tablic rejestracyjnych samochodów, krótki opis szkód, nr telefonów kontaktowych, nr polis ubezpieczeniowych.

Jeśli policjant przyjmujący zgłoszenie oceni, że wypadek wymaga interwencji Policji, patrol zostanie do Państwa wysłany w możliwie najszybszym czasie. Dotyczy to w szczególności sytuacji gdy wypadek spowodował obrażenia u osób, gdy może spowodować utrudnienia w ruchu drogowym lub wiąże się z poważnym przekroczeniem zasad kodeksu drogowego.

Jeśli policjant przyjmujący zgłoszenie oceni, że obecność Policji na miejscu wypadku nie jest wymagana, udzieli on Państwu wyjaśnień dotyczących dalszego postępowania, w szczególności gdy uczestnicy wypadku nie zgadzają się co do ustaleń jego przebiegu.

W momencie zgłoszenia wypadku policja poprosi Państwa o: podanie swojego nr CPR (w przypadku osób mieszkających w Danii na stałe), imienia i nazwiska, adresu stałego zamieszkania, nr telefonu, nr ubezpieczenia, miejsca i czasu wypadku, dokonanie opisu wypadku oraz podanie innych informacji takich jak: odniesione obrażenia, zniszczenia, ewentualne spożycie alkoholu czy przekroczenie prędkości.

UWAGA! Należy pamiętać o obowiązku prawnym wynikającym z paragrafu 9 duńskiego kodeksu drogowego, który mówi, że każda osoba będąca uczestnikiem wypadku drogowego zobowiązana jest do podania swoich danych personalnych oraz adresu na życzenie innego uczestnika wypadku. Dotyczy to także cudzoziemców przebywających na terenie Danii.

W razie możliwości należy uzyskać dane świadków wypadku oraz wykonać zdjęcia uszkodzeń chociażby aparatem z telefonu komórkowego. Mogą się one okazać przydatne w trakcie rozmów z ubezpieczycielem.

Jeśli na miejscu wypadku była policja, po zakończeniu działań i oględzin zostanie podjęta decyzja o ewentualnym spisaniu raportu i rozpoczęciu postępowania. Informację o postępowaniu i raporcie policyjnym uczestnik wypadku otrzyma również w formie pisemnej, na wskazany adres.  Po zakończeniu postępowania przez policję prokurator decyduje czy złamanie przepisów kodeksu drogowego wymaga nałożenia kary, grzywny, odebrania prawo jazdy itp. Policja informuje uczestnika wypadku o rozpoczęciu postępowania karnego w formie pisemnej. Uczestnik wypadku może mieć wgląd do dokumentacji sporządzonej przez policję. Policja w trakcie prowadzonego postępowania może wezwać uczestników wypadku do złożenia dodatkowych wyjaśnień.

Uczestnicy wypadku powinni skontaktować się z swoją firmą ubezpieczeniową lub firmą sprawcy wypadku celem uzyskania odszkodowania.  Duńskie firmy ubezpieczeniowe  zazwyczaj automatycznie otrzymują raport policyjny lub kopie zgłoszenia wypadku. Jeśli taka sytuacja nie miała miejsca, ubezpieczyciel może skontaktować się bezpośrednio z policją.  Jeśli uczestnicy/uczestnik wypadku nie miał ubezpieczenia konieczne będzie przeprowadzenie rozprawy sądowej, w wyniku której możliwe będzie wyegzekwowanie od winnego pokrycia kosztów poniesionych strat.

Uwagi dodatkowe:
W dokumentacji samochodu warto mieć również wzór wspólnego oświadczenia o wypadku drogowym, który akceptowany jest w krajach europejskich i przygotowany został w j. polskim i angielskim.

Wzór takiego dokumentu można otrzymać u swojego ubezpieczyciela lub pobrać ze strony internetowej Polskiego Biura Ubezpieczycieli Komunikacyjnych:
http://pbuk.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=18&Itemid=30

 

Informacja przygotowana na podstawie ulotki Policji duńskiej – POLITI FÆRDSELSUHELD

 

Źródło: Ambasada RP w Kopenhadze (kopenhaga.msz.gov.pl)
Fot: własność redakcji

Leave a comment