15.5 C
Kopenhaga
czwartek, 28 września, 2023

Ciekawe informacje o Danii

Ciekawe-informacje-o-Danii

Dania – informacje statystyczne

Duński Urząd Statystyczny corocznie publikuje zbiór danych dotyczących Danii i społeczeństwa duńskiego w postaci ciekawie napisanej i bogato ilustrowanej wykresami książki zatytułowanej „Denmark In Figures”. Wydawnictwo dostępne jest również na stronie internetowej Urzędu:
http://www.dst.dk/en/Statistik/Publikationer/VisPub.aspx?cid=17957.

Poniżej prezentujemy Państwu ciekawsze informacje zaczerpnięte z tej publikacji, jednocześnie zachęcając Państwa do lektury całości:

I. GEOGRAFIA I KLIMAT
– Dania, pod względem powierzchni, jest krajem o wiele mniejszym od swoich sąsiadów: Szwecji i Niemiec. Szwecja jest dziesięć razy większa od Danii, natomiast Niemcy osiem razy. Powierzchnia Danii to 43.098 km2,
– W skład Danii wchodzi 407 wysp,
– ¾ powierzchni Danii stanowią tereny rolnicze,
– Statystycznie, co drugi dzień w Danii jest deszczowy.

II. LUDNOŚĆ
– W ciągu ostatnich 39 lat populacja Danii zwiększyła się o 605.000 osób. Za przyrost ten odpowiada w dużej mierze napływ do tego kraju imigrantów (52,40% odnotowanego wzrostu),
– W odróżnieniu od Polski, lata 80-te w Danii to nawet ujemny przyrost populacji (w roku 1980 odnotowano rekordowo niską liczbę urodzeń). Dopiero po roku 1985 udało się odwrócić tą niekorzystną tendencję dzięki zwiększonej imigracji do tego kraju.
– Duńskie społeczeństwo żyje dziś dłużej niż jeszcze w latach 70-tych. Obecnie średnia wieku wynosi 80,7 lat dla kobiet i 76,3 lat dla mężczyzn.
– Średnio duńskie kobiety rodzą 1,9 dziecka. Dla odnawiania się społeczeństwa ten wskaźnik powinien wynosić 2,1 (w latach 70-tych wynosił 1,5- 1,8).
– Duńczycy później zawierają związki małżeńskie- kobiety w wieku 32 a mężczyźni 35 lat. Pierwsze dziecko kobiety duńskie rodzą średnio w wieku 29 lat (średnio 23,7 lat w roku 1970).

III. EDUKACJA

– młodzi Duńczycy wybierają wykształcenie, które przygotuje ich do pracy w ściśle określonych zawodach,
– coraz mniejszy odsetek osób kończy edukację na szkole podstawowej (41% w 1981 roku, 23% w 2009r.),
– coraz więcej osób kończy studia wyższe (15% w 1981 roku, 31% w 2009r.),

IV. RYNEK PRACY
– w przeciągu ostatnich 10 lat przeciętne zarobki wzrosły o 50% podczas gdy ceny wzrosły jedynie o 26 %.
– od początku do połowy lat 90-tych bezrobocie w Danii osiągnęło rekordowy poziom 10,4%. Najniższy poziom odnotowano w roku 2008 (wyniosło ono 1,8%).

V. MIESZKALNICTWO

– średnia powierzchnia mieszkalna w Danii wzrosła z 106,4m2 w 1980 roku do 110,9m2 obecnie. Jest to związane również z faktem, iż coraz więcej osób mieszka samotnie (powierzchnia mieszkania przypada na 1 osobę).
– w chwili obecnej w Danii znajduje się około 1 miliona domów jednorodzinnych oraz około 1 miliona mieszkań.

VI. PRZYWILEJE SOCIALNE

– Wydatki na pomoc społeczną oraz zdrowie wyniosły w 2008r. 502 miliardy koron duńskich (29% duńskiego PKB),
– 2/3 tych wydatków zostały poniesione przez sector publiczny, natomiast za pozostałą część zapłacili pracodawcy (12%) i pracownicy (22%).

VII. DOCHÓD

– w roku 2007 dochód pozostający do dyspozycji rodziny wyniósł w Danii 298.000 koron,
– w rankingach międzynarodowych Dania jest przedstawiana jako kraj z najbardziej sprawiedliwym podziałem dochodu po opodatkowaniu i transferach.

VIII. KONSUMPCJA

Duńczycy wydają coraz mniejszy procent swoich dochodów na żywność, napoje i tytoń. Począwszy od 1975 roku udział procentowy wydatków na w/w dobra spadł z poziomu 26% do 14% w roku 2008.
W analogicznym okresie wydatki na utrzymanie mieszkań, w tym koszty elektryczności i ogrzewania wzrosły z 21% do 27%.
Główną przyczyną tej sytuacji jest wzrost dochodów statystycznego gospodarstwa domowego w Danii, co w efekcie umożliwia wzrost zakupów postrzeganych wcześniej jako luksusowe.

IX. GOSPODRKA

W roku 1960 około 57% duńskiego społeczeństwa było zatrudnione w tradycyjnych sektorach, takich jak rolnictwo, rybołówstwo, przemysł i budownictwo. Obecnie, wraz ze wzrostem zatrudnia w branżach usługowych, jak np. bankowości, ubezpieczeniach, ICT, usługach porządkowych oraz wzornictwie, poziom zatrudnienia w sektorach tradycyjnych spadł do poziomu 25% w roku 2008.
W powyższym okresie znacznie wzrósł poziom zatrudnienia w sektorze publicznym, odpowiednio z 11% do 28%.
Duński rynek charakteryzuje się dużą ilością małych i średnich przedsiębiorstw. Ponad 92% duńskich firm zatrudnia mniej niż 10 pracowników, podczas gdy tylko 2% przedsiębiorstw zatrudnia powyżej 50 pracowników.

X. ROLNICTWO

Przemiany w duńskim sektorze rolniczym zmierzają do zwiększania posiadanej powierzchni uprawnej gospodarstw kosztem ich ilości. Począwszy od 1970 r. ilość gospodarstw poniżej 50 ha. zmniejszyła się ze 140.000 do 29.000 gospodarstw.
Produkty rolne, w szczególności wieprzowina, stanowią nieco ponad 10% całkowitej wartości duńskiego eksportu. Szacuje się, iż w Danii hodowane jest obecnie ok. 13 mln świń, głównie na farmach na Półwyspie Jutlandzkim.
Począwszy od roku 2000, liczba certyfikowanych ekologicznych gospodarstw rolnych wzrosła o ok. 51%.

XI. PRZEMYSŁ

Obroty sektora przemysłowego w Danii osiągnęły poziom 734 mld DKK w roku 2008, co stanowi ok. 133 tys. DKK per capita. Największym sektorem przemysłowym jest produkcja żywności, napojów oraz tytoniu, generującym ponad 25% całości wartości obrotu przemysłowego.
Znaczna część duńskiej produkcji przemysłowej trafia na eksport. Szacuje się, iż ok. 83% obrotów produktami przemysłu chemicznego pochodzi z eksportu. Głównymi produktami przemysłowymi eksportowanymi przez Danię są: wieprzowina, farmaceutyki, gaz i ropa naftowa oraz turbiny wiatrowe.

XII. TRANSPORT

Po duńskich drogach porusza się obecnie ok. 2 mln pojazdów osobowych. Systematycznie zmniejsza się liczba ofiar śmiertelnych wypadków komunikacyjnych w Danii. W roku 2006 na duńskich drogach zginęła rekordowo niska ilość osób – 306, kontrastująca z liczbą 1213 ofiar wypadków w roku 1971. Ok. 68% mieszkańców północnej Zelandii posiada co najmniej 1 samochód osobowy. W Kopenhadze odsetek ten jest dużo mniejszy i osiąga ok. 32%.
Statystyczny Duńczyk pokonuje rocznie 13.200 km, z czego 84% korzystając z transportu samochodowego, następnie kolejowego oraz autobusowego.

XIII. TURYSTYKA

Statystycznie w 2008 r. Duńczycy wybierali się na wyjazdy wakacyjne 16,6 mln razy, co daje ok. 3 wyjazdów rocznie na jednego mieszkańca Danii.
Około 33% dłuższych urlopów spędzana była przez Duńczyków w Hiszpanii, Francji oraz Włoszech.
Najpopularniejszym środkiem lokomocji na dłuższe urlopy są samoloty, podczas gdy krótkie wyjazdy odbywają się z reguły przy użyciu samochodów osobowych.
Ilość zagranicznych turystów odwiedzających Danię charakteryzuje się umiarkowanym wzrostem. W 2005 r. liczba osób rezerwujących w Danii pokoje hotelowe, hostele, miejsca kempingowe, itp. określana była na poziomie 42 tys., podczas gdy w 2008 r. liczba ta wzrosła do ponad 44 tys. Około 58% wszystkich powyższych rezerwacji dokonywane było przez samych Duńczyków spędzających wakacje lub będących w podróżach biznesowych.

XIV. GOSPODARKA OPARTA NA WIEDZY

W ostatnim okresie czasu sektory duńskiej gospodarki oparte na nowych technologiach zanotowały istotny wzrost, zarówno poziomu obrotów, jak i ilości pracowników. W okresie 1994 – 2001 r. sektor ICT w Danii zanotował prawie 50% wzrost zatrudnienia, osiągając poziom ok. 90.000 zatrudnionych.
Statystycznie największe obroty generują firmy konsultingowe sektora ICT, oferujące w głównej mierze usługi w zakresie programowania oraz rozwiązań software.

XV. SPOŁECZEŃSTWO INFORMACYJNE

W roku 2005 liczba zarejestrowanych użytkowników telefonów komórkowych przekroczyła liczbę mieszkańców Danii, zmniejszając systematycznie udział w rynku tradycyjnej telefonii stacjonarnej.
Statystycznie, w roku 2008 Duńczycy wykonali przez telefony komórkowe połączenia o łącznym czasie trwania 9,7 mld minut, podczas gdy łączny czas połączeń stacjonarnych wynosił 8,6 mld minut.
Dostęp do Internetu w Danii posiada ponad 86% obywateli, wykorzystujących go głównie do poczty elektronicznej, wyszukiwania informacji oraz bankowości elektronicznej. Ponad 90% wszystkich duńskich firm posiada swoje strony internetowe.

XVI. FINANSE PUBLICZNE

W ciągu ostatnich 10 lat stan finansów publicznych Danii znacznie się poprawił. Za wyjątkiem 2003 r., kiedy to odnotowano niewielki deficyt, w okresie 1999 – 2008 r. Dania generowała dodatki wynik w sektorze finansów publicznych.
W 2008 r. nadwyżka budżetowa sięgnęła poziomu 60 mld DKK, stanowiących 3,4% PKB.
W ubiegłych latach nadwyżki budżetowe umożliwiały spłatę długu publicznego Danii, co spowodowało, iż w 2007 i 2008 r. dług publiczny osiągnął poziom ujemy.
Począwszy od roku 1970 poziom zatrudnienia w sektorze finansów publicznych gwałtownie zaczął wzrastać.
Na początku lat 80-tych prawie jedna trzecia wszystkich osób aktywnych zawodowo w Danii pracowała w sektorze publicznym. W 2008 r. łączne wydatki na administrację publiczną w Danii wyniosły 902 mld DKK, co stanowi 164 tys. DKK na mieszkańca.

XVII. HANDEL ZAGRANICZNY

Począwszy od roku 1987 Dania zaczęła uzyskiwać dodatnie saldo wymiany handlowej, które w 2008 r. wyniosło 29,4 mld DKK. Ok. 75% duńskich towarów eksportowych stanowią produkty przemysłowe, w tym turbiny wiatrowe, farmaceutyki oraz ubrania. Poza wyżej wymienionymi produktami, duży udział w eksporcie mają ropa naftowa oraz wieprzowina.
Głównymi partnerami handlowymi Danii są Niemcy oraz Szwecja, z którymi obroty stanowią ok. 30% całości zagranicznej wymiany handlowej Danii.
W związku ze zwiększeniem wydobycia przez platformy wiertnicze na Morzu Północnym, począwszy od połowy lat 90-tych, Dania zaczęła eksportować więcej ropy naftowej niż sama importuje.

Źródło: materiały pochodzą ze strony Ambasady RP w Kopenhadze
fot: freeimages.com

Podobne widomości

Nasze społeczności

16,985FaniLubię
2,458ObserwującyObserwuj
61,453SubskrybującySubskrybuj

Najnowsze wiadomości