18.3 C
Kopenhaga
czwartek, 28 września, 2023

Komisja Kodyfikacyjnej Prawa Morskiego – posiedzenie

Komisja-Kodyfikacyjnej-Prawa-Morskiego

23 marca br. w siedzibie Urzędu Morskiego w Gdyni odbyło się posiedzenie Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Morskiego poświęcone przepisom regulującym przewóz ładunku morzem. Ponadto przedmiotem obrad Komisji był wstępny projekt założeń do ustawy o pracy na morzu oraz projekt nowelizacji ustawy o podatku tonażowym.

Przewozy ładunków droga morską uregulowane są obecnie przepisami ustawy z dnia 18 września 2001 r. Kodeks morski, opartymi na postanowieniach Konwencji międzynarodowej o ujednostajnieniu niektórych zasad dotyczących konosamentów, podpisanej w Brukseli dnia 25 sierpnia 1924 r. (Dz. U. z1937 r. Nr 33, poz. 258, wprow.: Dz. U. z 1936 r. Nr 15, poz. 139, z 1937 r. Nr 33, poz. 259), zmienionej Protokołem sporządzonym w Brukseli dnia 23 lutego 1968 r. (Dz. U. z 1980 r. Nr 14, poz. 48) oraz Protokołem sporządzonym w Brukseli dnia 21 grudnia 1979 r. (Dz. U. z 1985 r. Nr 9, poz. 26).

Ogromne zmiany technologiczne, jakie zaszły w XX wieku spowodowały, iż praktyka transportowa coraz bardziej odbiega od realiów w jakich tworzona była Konwencja brukselska z 1924 r. (tzw. Reguły Haskie), co prowadzi do unilateralnego tworzenia przepisów regulujących transport towarów przez coraz więcej Państw. Brak unifikacji tychże przepisów na poziomie międzynarodowym powoduje stan niepewności prawa generujący znaczne koszty finansowe podmiotów zainteresowanych przewozami międzynarodowymi.

Z tego powodu, 23 września 2009 r. Rzeczpospolita Polska podpisała Konwencję Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowego przewozu towarów, w całości lub częściowo, droga morską (tzw. Reguły Rotterdamskie). Swój podpis, oprócz przedstawiciela Rzeczypospolitej Polskiej, złożyli między innymi przedstawiciele Danii, Grecji, Hiszpanii, Holandii, Norwegii, Szwajcarii i USA.

Konwencja opracowana została pod auspicjami UNCITRAL (United Nations Commission on International Trade Law) i przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych 11 grudnia 2008 r.

Wprowadza ona nowe zasady regulujące przewóz towarów, uwzględniające nowoczesne rozwiązania transportu multimodalnego oraz rozwój instrumentów handlu elektronicznego w skali międzynarodowej.

Decyzja co do ratyfikacji przez Polskę Konwencji jeszcze nie zapadła i uzależniona będzie od zachowania głównych partnerów handlowych Polski i najbardziej liczących się w świecie państw morskich.

Wskazać należy jednak, iż poparcie dla Konwencji wyraziły takie organizacje, jak ECSA (European Community Shipowners’ Association – Europejskie Stowarzyszenie Armatorów), BIMCO (Baltic and International Maritime Council – Bałtycka i Międzynarodowa Rada Morska, największa na świecie organizacja zrzeszająca przedsiębiorstwa z branży żeglugowej), czy ICC (International Chamber of Commerce – Międzynarodowa Izba Handlowa).

Również Parlament Europejski, w rezolucji z dnia 5 maja 2010 r. w sprawie strategicznych celów i zaleceń w zakresie polityki transportu morskiego UE do 2018 r. wezwał państwa członkowskie do „szybkiego podpisania, ratyfikowania i wdrożenia Konwencji ONZ w sprawie umów dotyczących międzynarodowego przewozu ładunków drogą morską, znanej jako „Reguły Rotterdamskie”, które ustanawiają nowy system odpowiedzialności w zakresie transportu morskiego”.

 

Źródło: materiały pochodzą ze strony Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
Fot: własność redakcji

Podobne widomości

Nasze społeczności

16,985FaniLubię
2,458ObserwującyObserwuj
61,453SubskrybującySubskrybuj

Najnowsze wiadomości