18.7 C
Kopenhaga
wtorek, 3 października, 2023

Pierwsze wydarzenie promujące polską Prezydencję w Radzie Państw Morza Bałtyckiego

Pierwsze-wydarzenie-promujace-polska-Prezydencje-w-Radzie-Panstw-Morza-Baltyckiego

Seminarium pt. “Sustainable & Prosperous Region, Safe & Secure Region – views on Polish Presidency of the Council of the Baltic Sea States”

 

W Stałym Przedstawicielstwie RP przy UE odbyło się seminarium pt. “Sustainable & Prosperous Region, Safe & Secure Region – views on Polish Presidency of the Council of the Baltic Sea States”. Było to pierwsze wydarzenie promujące polską Prezydencję w Radzie Państw Morza Bałtyckiego w Brukseli.

Brukselska konferencja promująca polską Prezydencję w RPMB, która zgromadziła blisko stu gości, przedstawicieli instytucji europejskich, dyplomatów, organizacji branżowych i pozarządowych, ośrodków analitycznych oraz dziennikarzy, podzielona została na dwie części – pierwsza dotyczyła polityki rybołówstwa, natomiast druga współpracy energetycznej w regionie Morza Bałtyckiego w ramach prac prowadzonych na forum Unii Europejskiej.

W pierwszej części konferencji prelegentami byli: Jarosław Wałęsa, wiceprzewodniczący Komisji Rybołówstwa Parlamentu Europejskiego; Ilona Jepsena, przedstawicielka Dyrekcji Generalnej KE ds. Gospodarki Morskiej i Rybołówstwa (DG MARE); Walter Dübner z niemieckiego Ministerstwa Żywności i Rolnictwa; Risto Lampinen z Ministerstwa Rolnictwa i Leśnictwa Finlandii oraz Marcin Ruciński reprezentujący Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej. Debatę poprowadziła Agata Janaszczyk, Radca w Wydziale ds. Rolnictwa i Rybołówstwa SP RP przy UE.

Zaproszeni goście byli zgodni w swoich opiniach, że pogłębianie współpracy regionalnej jest kluczowe dla znalezienia odpowiednich sposobów zarządzania zasobami morskimi w regionach, jak również wzmocnienia konkurencyjności. W dyskusji podkreślany był mocno aspekt społeczno-ekonomiczny podejmowanych decyzji.

Poseł Jarosław Wałęsa oraz dyrektor Ilona Jepsena odnieśli się w swoich wypowiedziach do trudności w osiągnięciu kompromisu w dyskusjach nad planem wielogatunkowym dla Bałtyku oraz znaczenia jego jak najszybszego przyjęcia w celu rozpoczęcia prac nad środkami technicznymi. Poseł Wałęsa docenił wkład grup regionalnych, przede wszystkim Regionalnego Komitetu Doradczego ds. Morza Bałtyckiego (BSAC), oraz wypracowanych przez nie rekomendacji. Wspomniany został również wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE w sprawie dorsza na Morzu Północnym i brak jego wpływu na obecne negocjacje. Kolejnym elementem była kondycja dorsza w Bałtyku oraz zgłoszona przez BSAC konieczność rewizji okresu zamkniętego dla dorsza zachodniego. Obecni na seminarium przedstawiciele przemysłu wyraźnie wskazali na poprawę kondycji dorsza bałtyckiego, która jest obserwowana od jakiegoś czasu. Można się spodziewać, że wlew słonej wody z Morza Północnego do Bałtyku przyczyni się do dalszej poprawy stanu stada. Walter Dübner podkreślił, że współpraca w regionie Morza Bałtyckiego jest znacznie bardziej pogłębiona i zaawansowana, aniżeli w innych regionach, choćby regionie Morza Północnego. Będzie to w przyszłości stanowiło punkt odniesienia dla innych tego typu grup regionalnych. Natomiast Risto Lampinen zauważył, że ważnym elementem procesu, który jest często niedoceniany, jest budowanie zaufania pomiędzy Komisją Europejską, a państwa członkowskimi. Pozwala to wzmocnić głos BALTFISH, ciała regionalnego stanowiącego platformę do dyskusji na temat rybołówstwa na Morzu Bałtyckim, w rozmowach i negocjacjach z Komisją Europejską i Parlamentem. Marcin Ruciński dodał, że należy bardzo dokładnie przyjrzeć się specyfice regionu i uwzględnić ją we wszelkich przedstawianych propozycjach. Uczestnicy wyrazili duże zainteresowanie kontynuowaniem i intensyfikacją prac nad regionalizacją.

Druga część dyskusji poświęcona została polityce energetycznej. Do głównych tematów należały zagadnienia związane z rozwojem regionalnej współpracy energetycznej w obszarze gazu w ramach prac na rzecz realizacji Unii Energetycznej. Wskazywano na Regionalny Plan Inwestycyjny na obszarze bałtyckim (BEMIP), jako bardzo udany projekt wzmocnienia regionalnych mechanizmów na rynku gazu oraz dynamiczny rozwój infrastruktury i współpracy regulacyjnej zarówno gazowej, jak i elektroenergetycznej.

W drugiej części konferencji prelegentami byli: Algirdas Saudargas, członek Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii (ITRE) Parlamentu Europejskiego; Joachim Balke, członek gabinetu komisarza ds. energii i klimatu; Piotr Kuś, dyrektor Przedstawicielstwa GAZ-SYSTEM S.A. w Brukseli oraz Ari Suomilammi, wiceprzewodniczący zarządu Gasum Ltd, Finlandia. Debatę poprowadził Szymon Polak, pierwszy sekretarz ds. zewnętrznych aspektów polityki energetycznej w SP RP przy UE.

Podczas dyskusji pojawiło się dużo odniesień do regionu Morza Bałtyckiego, który ma swoje specyficzne uwarunkowania. Związane są one między innymi z dużym uzależnieniem od importu energii oraz dominacją jednego dostawcy, który do tej pory politycznie i ekonomicznie wykorzystuje brak sprawnie działających mechanizmów rynkowych. Sytuacje mogłaby poprawić większa dywersyfikacja źródeł, dostawców i tras przesyłu oraz budowa nowych połączeń wzajemnych na linii północ – południe.

Wskazano także, że kluczowe znaczenie dla regionu będzie miał tzw. pakiet zimowy unii energetycznej, czyli rewizja rozporządzenia w sprawie środków zabezpieczających bezpieczeństwo dostaw gazu ziemnego (tzw. rozporządzenie SoS), decyzji w sprawie ustanowienia mechanizmu wymiany informacji w odniesieniu do umów międzyrządowych w dziedzinie energii (tzw. decyzja IGA) oraz strategii dla LNG i magazynów gazu.

Seminarium towarzyszyła promocja walorów środowiskowych i żywieniowych Morza Bałtyckiego, w tym w formie degustacji potraw przygotowanych na podstawie przepisów z książki On Baltic sea Fish, opracowanej przez wydawnictwo Full Meal dla Ministerstwa Spraw Zagranicznych z okazji Przewodnictwa Polski w Radzie Państw Morza Bałtyckiego.

Źródło: msz.gov.pl
Fot: freeimages.com

Podobne widomości

Nasze społeczności

16,985FaniLubię
2,458ObserwującyObserwuj
61,453SubskrybującySubskrybuj

Najnowsze wiadomości