22.4 C
Kopenhaga
czwartek, 28 września, 2023

Świadczenia medyczne w Danii

Swiadczenia-medyczne-w-Danii

Świadczenia medyczne w Danii: służba zdrowia, ubezpieczenie zdrowotne

W Danii nie ma obowiązku szczepienia się ponieważ nie występują zagrożenia sanitarno-epidemiologiczne. Osoby, które wybierają się do Danii i są ubezpieczone w ramach NFZ powinny zaopatrzyć się w Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ). Dodatkowe informację znajdują się na stronie NFZ. Karta EKUZ zapewnia niezbędne świadczenia medyczne w Danii w ramach publicznego systemu ochrony zdrowia. Zaleca się osobom wykupienie dodatkowego ubezpieczenia prywatnego , które obejmuje większy zakres leczenia jak leczenie prywatne. Jeśli konieczny jest transport medyczny to jest on bezpłatny jeśli posiada się prywatne ubezpieczenie.

Informacja dla turystów

Polscy turyści mają prawo do bezpłatnych świadczeń zdrowotnych w Danii na podstawie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ), wystawianej przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Kartę bezpłatnie można uzyskać w regionalnych ośrodkach Narodowego Funduszu Zdrowia po złożeniu odpowiedniego wniosku. Więcej informacji na temat ubiegania się o kartę EKUZ można znaleźć na stronie: https://www.ekuz.nfz.gov.pl.

Na podstawie EKUZ przysługują świadczenia medyczne w zakresie niezbędnym z medycznego punktu widzenia. W praktyce oznacza to doraźną pomoc w sytuacjach nagłego pogorszenia się stanu zdrowia np. zawał czy złamanie nogi. Karta EKUZ nie pozwala na podjęcie regularnego leczenia na terenie Danii. Lekarz udzielający pomocy ustala, czy dane świadczenie jest niezbędne w konkretnym przypadku, biorąc pod uwagę jego charakter oraz przewidywany okres pobytu ubezpieczonego w danym państwie członkowskim. Każde państwo członkowskie ustala własne kryteria i zasady udzielania świadczeń medycznych, dlatego polski świadczeniobiorca udający się do Danii będzie, w zakresie prawa do świadczeń medycznych, traktowany jak osoba, która jest ubezpieczona w duńskim systemie opieki zdrowotnej.

Lekarze z reguły przyjmują w godzinach 8.00– 16.00. Konieczne jest umówienie się na wizytę. W razie potrzeby skorzystania z porady lekarskiej poza godzinami przyjęć, informacje o dyżurujących lekarzach można uzyskać pod numerem telefonu 118. W Kopenhadze istnieje numer telefonu dla turystów, pod którym można umówić wizytę lekarską – w dni robocze w godz. 8.00 – 16.00 nr tel. 33 15 46 00, w pozostałych godzinach obowiązuje numer tel. 70 13 00 41.

UWAGA!
Karta EKUZ nie zapewnia pokrycia kosztów transportu medycznego do Polski oraz obowiązujących w Danii opłat za świadczenia medyczne, dlatego aby uniknąć obciążenia tymi kosztami, wskazane jest wykupienie dodatkowego prywatnego ubezpieczenia.

Jeśli nie jesteś turystą

Polscy obywatele zamieszkujący na terenie Danii upoważnieni są do bezpłatnego korzystania z duńskiej służby zdrowia po dokonaniu niezbędnych czynności rejestracyjnych (uzyskanie certyfikatu rezydenta Unii Europejskiej oraz meldunek w gminie) oraz uzyskaniu karty ubezpieczenia medycznego (Sundhedskort) nazywanej popularnie żółtą kartą. Karta wydawana jest na czas określony, zatem należy dbać aby zawsze była ważna.

W trakcie składania wniosku o żółtą kartę z reguły dokonuje się wyboru lekarza rodzinnego. W urzędzie gminy można poprosić o listę lekarzy mówiących w językach innych niż duński. Wskazany na karcie lekarz jest lekarzem pierwszego kontaktu i to on ocenia czy konieczne jest stosowanie specjalistycznego leczenia oraz ewentualnie podejmuje decyzję o skierowaniu do specjalisty. Oczywiście w nagłych przypadkach można zawsze udać się bezpośrednio do szpitala.

Lekarze z reguły przyjmują w godzinach 8.00– 16.00. Konieczne jest umówienie się na wizytę. W razie potrzeby skorzystania z porady lekarskiej poza godzinami przyjęć, informacje o dyżurujących lekarzach można uzyskać pod numerem telefonu 118. Na stronie: https://www.sundhed.dk/find-behandler/ można znaleźć adresy np. aptek całodobowych czy przychodni specjalistycznych.

Opieka stomatologiczna w Danii jest bezpłatna tylko dla dzieci do lat 18, natomiast dorośli otrzymują ją na zasadach pełnej odpłatności, za wyjątkiem niektórych świadczeń profilaktycznych, za które osoby w wieku do 26 lat płacą 35% a osoby powyżej 26 lat 60% wartości udzielonych świadczeń. Rachunek wystawiony przez stomatologa uwzględnia już przysługującą zniżkę. Należy korzystać ze świadczeń lekarzy i stomatologów posiadających umowy z państwową służbą zdrowia. Listy dostępne są w Wydziałach Zdrowia i Spraw Społecznych każdej gminy lub w książce telefonicznej www.degulesider.dk pod hasłem Læger.

W aptece należy zapłacić 100% ceny leku, a następnie można ubiegać się o zwrot części poniesionych wydatków w urzędzie gminy. Przy pierwszym zakupie leku wydawana jest karta, którą należy okazywać przy każdym kolejnym zakupie. Wydatki na lekarstwa są zwracane, gdy ich suma zarejestrowana na karcie przekroczy 520 kr w jednym roku kalendarzowym. Wysokość refundacji zależy od poniesionych wydatków (0%, 50%, 75%, 85%). Wydatki poniżej 520 kr są zwracane tylko w przypadku dzieci (według stawki 50%).

Telefon alarmowy

W nagłych wypadkach w Danii pomoc lekarską można wezwać dzwoniąc pod numer alarmowy 112. Połączenie z telefonem alarmowym jest bezpłatne.

Na podstawie materiałów: Polak za granicą – poradnik (polakzagranica.msz.gov.pl) oraz Ambasada RP w Kopenhadze (kopenhaga.msz.gov.pl)

fot: freeimages.com

Podobne widomości

Nasze społeczności

16,985FaniLubię
2,458ObserwującyObserwuj
61,453SubskrybującySubskrybuj

Najnowsze wiadomości