15.5 C
Kopenhaga
czwartek, 28 września, 2023

Turystyka nadmorska i morska

Turystyka-nadmorska-i-morska

Komisja przedstawia nową europejską strategię na rzecz turystyki nadmorskiej i morskiej

Komisja Europejska przedstawiła nową strategię wspierania turystyki w regionach przybrzeżnych i turystyki morskiej w Europie. Uznając potencjał tego sektora w zakresie zrównoważonego wzrostu gospodarczego i tworzenia miejsc pracy, strategia określa 14. działań UE, które mają pomóc regionom przybrzeżnym i przedsiębiorstwom sprostać stojącym przed nimi wyzwaniom oraz wzmocnić pozycję sektora jako głównej siły napędowej europejskiej „niebieskiej gospodarki”. Nakreśleniu tych konkretnych działań towarzyszy wyliczenie zadań, które państwa członkowskie, regiony oraz zainteresowane podmioty branżowe mogą podejmować w celu uzupełnienia działań UE.

Proponowane działania obejmują ułatwianie ściślejszej współpracy i dialogu w całej Europie między wszystkimi podmiotami w sektorze turystyki przybrzeżnej, partnerstwa publiczno-prywatne, propagowanie umiejętności i innowacji, wspieranie turystyki ekologicznej oraz tworzenie internetowego przewodnika dotyczącego możliwości finansowania, aby pomóc w pobudzaniu inwestycji. Państwa członkowskie, władze regionalne i sektor odegrają kluczową rolę w projektowaniu i realizacji działań.

Maria Damanaki, unijna komisarz ds. gospodarki morskiej i rybołówstwa, stwierdziła: „Turystyka przybrzeżna i morska została wskazana w naszej strategii „niebieskiego wzrostu” jako jedna z głównych sił napędzających wzrost gospodarczy i tworzenie nowych miejsc pracy, szczególnie w regionach przybrzeżnych, które często borykają się z wysokim bezrobociem. Turystyka przybrzeżna i morska jest największym obszarem morskiej działalności gospodarczej i ekonomicznym filarem wielu naszych regionów przybrzeżnych Naszym obowiązkiem jest pomoc temu sektorowi w rozwoju i osiągnięciu dobrej koniunktury”.

Wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej i komisarz ds. przemysłu, przedsiębiorczości i turystyki, Antonio Tajani, powiedział: „Uważam, że turystyka jest podstawową dźwignią wzrostu gospodarczego w Europie, wokół której można rozwijać sprecyzowane, spójne i zintegrowane działania. W ukierunkowanej strategii w sprawie turystyki przybrzeżnej i morskiej podkreślono potencjał tego ważnego sektora turystyki i rolę, jaką może on odegrać w zwalczaniu bezrobocia, w szczególności wśród młodych ludzi”.

Pomimo swego niewątpliwego potencjału sektor ten stoi w obliczu szeregu wyzwań, których pokonanie jest celem strategii. Obejmują one problemy związane z brakiem danych i wiedzy, zmiennym popytem, dużym stopniem sezonowości, brakiem odpowiednich umiejętności i innowacji oraz trudnościami w dostępie do finansowania. Działania w ramach przedstawionej dzisiaj strategii skupiają się na pomocy dla sektora w przezwyciężeniu tych przeszkód i stworzeniu warunków, które przyciągną inwestycje. Jednocześnie strategia przyczyni się do zrównoważenia działań sektora i ochrony dziedzictwa naturalnego oraz kulturowego, przyniesie znaczne korzyści gospodarce i środowisku naturalnemu oraz przyczyni się do poprawy konkurencyjności sektora w skali światowej.

Kontekst

Turystyka przybrzeżna i morska obejmuje wypoczynek na morzu i plaży oraz rejsy wycieczkowe i żeglarskie i jest zasadniczym motorem gospodarki w wielu regionach przybrzeżnych i na wyspach w Europie

Sektor ten daje zatrudnienie prawie 3,2 mln ludzi, którzy wytwarzają łącznie 183 mld EUR wartości dodanej brutto, co stanowi ponad jedną trzecią produktu brutto wytworzonego przez gospodarkę morską. Turystyka jest rozwijająca się dziedziną działalności gospodarczej: w 2013 r. łączna liczba noclegów w obiektach turystycznych w 28 państwach UE osiągnęła rekordową liczbę 2,6 mld, czyli o 1,6 % więcej niż w 2012 r.1.

Uwolnienie potencjału mórz i wybrzeży przyczyniłoby się do zamożności i dobrobytu regionów przybrzeżnych i ogólnie gospodarki UE, przy jednoczesnym zapewnieniu trwałego, długofalowego rozwoju wszystkich form działalności związanych z turystyką.

Przedstawiona dziś strategia zostanie omówiona podczas konferencji zorganizowanej wspólnie z grecką prezydencją w dniu 10 marca w Atenach, w której wezmą udział przedstawiciele władz i przedsiębiorstw oraz innych zainteresowanych stron. Konkretne działania będą wdrażane sukcesywnie w kolejnych miesiącach.

Informacje dodatkowe

Strona poświęcona turystyce przybrzeżnej na stronie internetowej Dyrekcji Generalnej ds. Gospodarki Morskiej

http://ec.europa.eu/maritimeaffairs/policy/coastal_tourism/index_pl.htm

Strona poświęcona turystyce na stronie internetowej Dyrekcji Generalnej ds. Przedsiębiorstw i Przemysłu

http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/tourism/index_pl.htm

Źródło: materiały pochodzą ze strony Ministerstwa Sportu i Turystyki (msport.gov.pl)
Fot: własność redakcji

Polecamy artykuły:

Prostsze regulacje unijne
Poprawa w duńskiej gospodarce
– Turystyka przybrzeżna i morska
– Plany poprawy turystyki w krajach nad bałtyckich

Poprzedni artykuł
Następny artykuł

Podobne widomości

Nasze społeczności

16,985FaniLubię
2,458ObserwującyObserwuj
61,453SubskrybującySubskrybuj

Najnowsze wiadomości