15.5 C
Kopenhaga
czwartek, 28 września, 2023

Program Kulturalny Polskiej Prezydencji (VIDEO)

polska-prezydencja

Oprócz realizacji wymiaru ściśle politycznego, pierwsza polska prezydencja w Radzie UE była także okazją do budowania pozytywnego wizerunku naszego kraju w świecie, a także wizerunku Unii Europejskiej w Polsce. Zadanie to z sukcesem zrealizowano dzięki specjalnie przygotowanemu z tej okazji Programowi Kulturalnemu Polskiej Prezydencji, którego koordynatorem został Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Na program złożyło się blisko 1000 projektów artystycznych w kraju i 400 wydarzeń za granicą.

Zgodnie z decyzją Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 5 sierpnia 2009 r. za przygotowanie i realizację Krajowego Programu Kulturalnego Polskiej Prezydencji odpowiadał Narodowy Instytut Audiowizualny, natomiast zadanie przygotowania i realizacji Zagranicznego Programu Kulturalnego Polskiej Prezydencji przypadło Instytutowi Adama Mickiewicza.

Zarządzeniem z dn. 11 sierpnia 2009 roku Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego powołał Radę Programową ds. Oprawy Kulturalnej Polskiego Przewodnictwa w Radzie UE w 2011 roku. Głównym zadaniem Rady było opiniowanie oraz rekomendowanie projektów i inicjatyw związanych z Programem Kulturalnym Polskiej Prezydencji. W skład Rady, której przewodniczyła Dyrektor Departamentu Współpracy z Zagranicą MKiDN, wchodzili dyrektorzy następujących instytucji kultury: Instytutu Książki, Teatru Wielkiego – Opery Narodowej, Narodowego Centrum Kultury, Narodowego Instytutu Audiowizualnego, Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie, Instytutu Teatralnego im. Z. Raszewskiego, Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej, Instytutu Adama Mickiewicza oraz Zamku Królewskiego w Warszawie.

Krajowy Program Kulturalny Polskiej Prezydencji 2011

Wiodącym hasłem i zarazem głównym przesłaniem Krajowego Programu Kulturalnego Polskiej Prezydencji 2011 była Sztuka dla zmiany społecznej (Art for Social Change). Hasło to wyraża przekonanie, że współcześnie kultura stanowi integralną część procesu społecznego. Tym samym Program miał za zadanie zachęcenie odbiorców i twórców sztuki do przyjęcia kreatywnej postawy, podnoszącej świadomość artystyczną i społeczną oraz podejmującej krytyczną refleksję nad kulturą i cywilizacją. Realizując to założenie Program podkreślał rolę organizacji pozarządowych, oddolnych inicjatyw kulturalnych, a także akcentował temat Partnerstwa Wschodniego. Projekty realizowane były w ścisłej współpracy z organizacjami lokalnymi, pozarządowymi oraz partnerami europejskimi. Ponadto, niezwykle istotnym założeniem Programu była interdyscyplinarność, mająca swoje odzwierciedlenie nie tylko w łączeniu i wzajemnym przenikaniu się dziedzin, ale także w tworzeniu nowych powiązań między kulturą wysoką a popularną. W tym kontekście celem Programu było aktywizowanie lokalnych społeczności, zarówno artystów, jak i osób niemających na co dzień kontaktu z kulturą oraz przeciwdziałanie różnym formom społecznej dyskryminacji i wykluczenia.

Na Krajowy Program Kulturalny Polskiej Prezydencji złożyły się projekty specjalne realizowane w miastach goszczących spotkania wysokiego szczebla: Sopocie, Wrocławiu, Krakowie, Poznaniu i Warszawie oraz dodatkowo w Lublinie, Białymstoku, Katowicach i Krasnogrudzie.

Krasnogruda – Europejska Agora (30 czerwca)

W przeddzień oficjalnego rozpoczęcia Polskiego Przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej, a zarazem w 100. rocznicę urodzin Czesława Miłosza, w dawnym dworze rodzinnym poety w Krasnogrudzie o wspólnocie w różnorodności rozmawiali wybitni europejscy filozofowie, poeci i artyści.

Warszawa Inauguracja Przewodnictwa Polski w Radzie UE (1 lipca)

W Teatrze Wielkim-Operze Narodowej odbyła się uroczysta premiera opery Karola Szymanowskiego „Król Roger” w reżyserii Davida Pountneya. Przedstawienie poprzedziła część oficjalna, w trakcie której swoje wystąpienia wygłosili: Premier RP Donald Tusk, Premier Węgier Viktor Orbán, Przewodniczący Komisji Europejskiej José Manuel Barroso, Przewodniczący Parlamentu Europejskiego Jerzy Buzek oraz Przewodniczący Rady Europejskiej Herman van Rompuy. Obecny był także Prezydent RP Bronisław Komorowski z Małżonką, członkowie rządu i parlamentu, przedstawiciele korpusu dyplomatycznego, władz kościelnych a także wybitne osobistości ze świata polityki i kultury.

Wielogodzinne koncerty muzyki inspirowanej kulturą europejskich mniejszości narodowych i etnicznych (EUharmonia) oraz interdyscyplinarna scena dziecięca (EUgeniusz) na Mariensztacie rozpoczęły się już w południe. Bardzo dużą popularnością cieszyły się również scena alternatywna (TrzeciE Ucho) w Centrum Nauki Kopernik i w Starej Elektrowni Powiśle. Melomani natomiast mogli spędzić wieczór w Filharmonii Narodowej słuchając skomponowanej specjalnie z okazji inauguracji polskiej prezydencji III Symfonii Pawła Mykietyna. Koncert ten transmitowany był na żywo przez Program 2 Polskiego Radia. Dzień Inauguracji zakończył odbywający się na Placu Defilad finałowy koncert – TU WARSZAWA, w trakcie którego krajowi i zagraniczni artyści zaprezentowali najpopularniejsze utwory muzyki klasycznej, filmowej i rozrywkowej. Szczególnym zainteresowaniem publiczności cieszyły się nowe anglojęzyczne wersje polskich przebojów w wykonaniu zagranicznych gwiazd. Koncert zwieńczył pokaz sztucznych ogni w takt utworu Wojciecha Kilara „Orawa”. Telewizyjną transmisję koncertu na antenie TVP1 obejrzało blisko 900 tysięcy widzów. Na czterech warszawskich scenach oraz w Filharmonii Narodowej wystąpiło łącznie ponad 250 artystów.

Sopot – Otwarty Kurort Kultury (3-31 lipca)

W ramach projektu Otwarty Kurort Kultury w Sopocie zrealizowano 16 interdyscyplinarnych projektów artystycznych stanowiących oddolne inicjatywy lokalne. Publiczność zaproszono do przejażdżki ARTbusem – autobusową linią miejską przekształconą w mobilną galerię sztuki. Na trasie przejazdu autobusu można było zobaczyć dzieła trójmiejskich artystów. W ramach Otwartego Kurortu Kultury odbył się także Festiwal Open Source Art (OSA) oraz konferencja „Więcej kultury. WE ARE MORE”, zorganizowana we współpracy z Culture Action Europe, największą europejską siecią instytucji i organizacji pozarządowych aktywnych w sferze kultury. We wszystkich projektach zrealizowanych w Sopocie udział wzięło ponad 150 artystów, reprezentujących niemal wszystkie dziedziny sztuki oraz blisko 5 tysięcy aktywnych uczestników.

Katowice – TAKK! Tymczasowa Akcja Kulturalna Katowice oraz OFF Festival (lipiec-wrzesień)

TAKK! połączyła projekty z pogranicza architektury, designu i współczesnej muzyki. Artyści przeprowadzili serię akcji/interwencji w obrębie pięciu cykli: sztuka, design, warsztaty, koncerty oraz wykłady na żywej tkance miasta. Ukazały one różnorodność Śląska, sprowokowały do zadawania pytań oraz poszukiwania odpowiedzi na temat stereotypów związanych ze Śląskiem. W ramy Krajowego Programu Kulturalnego została również włączona szósta edycja OFF Festivalu, największego festiwalu muzyki alternatywnej w Europie Środkowo-Wschodniej, która przyciągnęła blisko 50 tysięcy uczestników. Festival otrzymał prestiżową nagrodę European Festival Award za rok 2011 w kategorii Najlepszy Festiwal Średniej Wielkości.

Białystok – Podróż na Wschód (5 sierpnia-30 września)

5 sierpnia w Galerii Arsenał w Białymstoku uroczyście otwarto wystawę „Podróż na Wschód”, prezentującą sztukę współczesną z krajów Partnerstwa Wschodniego. Kuratorka wystawy zaprosiła do udziału w tym projekcie łącznie blisko 50 artystów z Armenii, Azerbejdżanu, Białorusi, Gruzji, Mołdawii, Ukrainy oraz Polski. Wystawę obejrzało ponad 300 tysięcy osób. Została ona także zaprezentowana Art Kyiv Contemporary oraz w krakowskim MOCAKu.

Warszawa Pawilon Olafura Eliassona (wrzesień-listopad)

6 września, na skwerze u zbiegu ulic Krakowskie Przedmieście i Karowej w Warszawie miało miejsce uroczyste odsłonięcie instalacji duńskiego artysty Olafura Eliassona. Konstrukcja „Maszyna twojej rzeczywistości (Your Reality Machine)”, która złamała konwencjonalne postrzeganie historycznego otoczenia, w którym się znajduje, będąc jednocześnie łatwym do zapamiętania znakiem przestrzennym, zmysłowym i rzeźbiarskim w formie.

Wrocław – Europejski Kongres Kultury (EKK) (8-11 września)

Jednym z głównych zadań Kongresu było stworzenie przestrzeni do dyskusji na temat zmieniającej się definicji kultury i scenariuszy jej rozwoju. Debatom poruszającym najbardziej aktualne problemy współczesnej kultury towarzyszyły interdyscyplinarne projekty artystyczne realizowane w ramach Festiwalu Społeczno-Kulturalnego. Program Kongresu opierał się na czterech filarach: spotkaniu ministrów kultury i ds. audiowizualnych krajów UE, spotkaniach i dyskusjach czołowych europejskich intelektualistów, debatach w ramach inicjatywy A Soul for Europe oraz wydarzeniach artystycznych. Na Kongresie spotkali się teoretycy i praktycy, mistrzowie i alternatywni twórcy, przedstawiciele najwyższych władz państwowych, instytucji europejskich oraz organizacji pozarządowych, a także publicyści, animatorzy i aktywiści z Polski i zagranicy.

W ramach Kongresu odbyło się łącznie 13 debat, zrealizowano ponad 100 interdyscyplinarnych projektów, które wyróżniało problemowe podejście do kultury oraz interdyscyplinarna formuła. Program, który współtworzyło 550 kuratorów i artystów, wypełniło wiele wyjątkowych przedsięwzięć artystycznych. Brian Eno przygotował multimedialny projekt „Future Perfect” prezentowany na Wrocławskiej Fontannie, Mirosław Bałka stworzył instalację „Wege zur Behandlung von Schmerzen”, podczas bezprecedensowych spotkań Krzysztofa Pendereckiego z Jonnym Greenwoodem i Aphex Twinem zabrzmiały światowe prawykonania kompozycji: Aphex Twin „Threnody for the Victims of Hiroshima remix” oraz „Polymorphia Reloaded”, a także Jonny Greenwood – „48 Responses to Polymorphia”.

W systemie akredytacyjnym EKK zarejestrowało się około 15 tysięcy osób. Dodatkowo, wejściówki pobrało 5 tysięcy osób, a we wszystkich kongresowych wydarzeniach wzięło udział blisko 200 tys. uczestników. W organizację Kongresu zaangażowanych było blisko 100 organizacji pozarządowych z Polski i Europy oraz ponad 550 wolontariuszy.

Lublin – „Mindware. Technologie dialogu”/”Najstarsze pieśni Europy – Tradycja i awangarda”/Międzynarodowy Festiwal „Konfrontacje Teatralne” (wrzesień-październik)

Na program zrealizowany w Lublinie złożyły się wspólne projekty artystów, animatorów i organizacji pozarządowych reprezentujących instytucje lokalne oraz partnerów ze Lwowa, Wilna, Mińska, Kijowa i Tbilisi. Współpraca w dużym stopniu miała charakter wymiany artystów, a jej tematem przewodnim były rozważania na temat granic Europy. Program „Mindware. Technologie dialogu” składał się z trzech części: rezydencyjnej, publicznej prezentacji prac artystycznych oraz części teoretycznej obejmującej wykłady, konwersatoria, spotkania i dyskusje z udziałem artystów i ekspertów poświęconym artystycznej refleksji na temat komunikacji społecznej w przestrzeni miejskiej. Do lubelskiej części Krajowego Programu Kulturalnego włączone zostały także XVI edycja festiwalu „Konfrontacje Teatralne” poświęcona analizie przemian w teatrze rosyjskim i teatrach dawnych republik radzieckich (ponad 20 tysięcy widzów) oraz specjalna edycja festiwalu „Najstarsze Pieśni Europy – Tradycja i awangarda” (blisko 3 tysięcy widzów).

Kraków IETM Meeting/Krakowskie Reminiscencje Teatralne/Unsound Festival (październik)

Wśród krakowskich wydarzeń Programu znalazł się, odbywający się po raz pierwszy w Polsce, zjazd International Network For Contemporary Performing Arts, największej w Europie organizacji skupiającej instytucje działające w obszarze sztuk performatywnych. Prawie 400 uczestników zjazdu, profesjonalistów reprezentujących polskie i zagraniczne instytucje kultury, wzięło udział w spektaklach Krakowskich Reminiscencji Teatralnych. W Krakowie odbył się również pierwszy zjazd otwierający działalność Wschodnioeuropejskiej Sieci Sztuk Performatywnych (EEPAP, East European Performing Arts Platform), międzynarodowej platformy wymiany dla twórców i kuratorów sztuk performatywnych z Europy Środkowej i Wschodniej. Trzecim wydarzeniem współtworzącym krakowski program prezydencyjny była 9. edycja festiwalu muzyki postępowej i pokrewnych sztuk wizualnych Unsound Festival.

Poznań – Poznań Baroque. Festiwal Muzyki Dawnej/Old Music – New Dance (listopad)

Festiwal Poznań Baroque w znacznej mierze opierał się na idei współpracy młodych twórców z wielkimi postaciami świata muzyki dawnej. Istotnym założeniem festiwalu było budowanie głębokich i trwałych relacji pomiędzy artystami z Polski i innych krajów w tak szczególnej dziedzinie, jaką jest muzyka dawna. Program miał bardzo mocny aspekt edukacyjny, nie tylko ze względu na nabór polskich młodych muzyków do formacji Generation Baroque, ale również darmowy dostęp do wszystkich koncertów dla szerokiej publiczności. W sumie w koncertach udział wzięło 10 tysięcy słuchaczy.

Nadrzędnym celem, który przyświecał tworzeniu programu tanecznego Old Music New Dance było uczynienie z muzyki dawnej źródła inspiracji dla najnowszych poszukiwań w obrębie współczesnej choreografii. Twórcze połączenie dwóch, odległych wydawałoby się dziedzin i estetyk, zaowocowało powstaniem trzech premier tanecznych pod kierownictwem artystek z Cypru, Polski i Danii.

Poza projektami specjalnymi opisanymi powyżej, w skład Krajowego Programu Kulturalnego Polskiej Prezydencji włączonych zostało około 60 najważniejszych polskich festiwali oraz przeszło 60 projektów rekomendowanych przez Radę Programową ds. Oprawy Kulturalnej Polskiego Przewodnictwa w Radzie UE.

Zagraniczny Program Kulturalny Polskiej Prezydencji 2011

Zagraniczny Program Kulturalny Polskiej Prezydencji 2011 obejmował ponad 400 wydarzeń zorganizowanych w 10 stolicach świata: Brukseli, Berlinie, Londynie, Paryżu, Madrycie, Moskwie, Kijowie, Mińsku, Tokio i Pekinie. Program zrealizowano we współpracy z zagranicznymi partnerami, polskimi instytucjami kultury a także z polskimi placówkami dyplomatycznymi i Instytutami Polskimi. Ważną część programu stanowiły projekty wyłonione w ramach programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Polska Prezydencja 2011 – Promesa”.

Trzon Programu, który przebiegał pod hasłem I, Culture. Made in the EU. Powered by Poland, tworzyło 6 filarów, wśród których znalazły się ikony współczesnej polskiej kultury. Proza Stanisława Lema była inspiracją do powstania plenerowego spektaklu Planeta Lem przygotowanego przez Teatr Biuro Podróży. Jego premiera miała miejsce 1 lipca 2011 r. na festiwalu Watch This Space w National Theatre w Londynie. Kolejne spektakle odbyły się w Brukseli, Berlinie, Paryżu, Madrycie, Kijowie, Mińsku oraz Moskwie. Przedstawienie zobaczyło 10,5 tysiąca widzów. Do rąk czytelników trafił także komiks oparty na dwóch opowiadaniach ze słynnych „Bajek robotów”, przygotowany przez rysowników Andrzeja Klimowskiego i Danutę Szejbal.

We współpracy z Instytutami Polskimi i polskimi placówkami dyplomatycznymi powstał projekt Czesław Miłosz-Audiobook. Wybrane wiersze poety zabrzmiały w dziesięciu językach w wykonaniu gwiazd światowego filmu i teatru (Stephen Fry, Toru Watanabe, Barbara Nusse, Tang Gougiang, Sergiej Jursky, Jose Luis Gomez i Aitane Sanchez Gijon) oraz pisarzy i poetów (Sergiej Żadan, Taras Prohaśko, Andriej Chadanowicz, Benno Barnard). Audiobooki były wkładkami do dzienników (El Pais), magazynów (Magazine Littéraire, Times Literary Suplement, Ukraińskij Tyżdeń, Inostrannaja Literatura, Dialog, Krytyka, Gendaishi-techo, Poetry) lub tomików poezji Czeslaw Milosz Gedichten’s (Holandia). Audiobooki dotarły do blisko pół miliona odbiorców. Wiersze we wszystkich wersjach językowych są dostępne w formacie MP3 do odsłuchania na portalu www.culture.pl oraz na stronach Instytutów Polskich i ambasad 10-ciu priorytetowych stolic. Audiobooki prezentowane były także przy okazji wydarzeń realizowanych przez Instytuty Polskie w ramach Roku Czesława Miłosza.

Karol Szymanowski, jeden z najwybitniejszych polskich kompozytorów, był kolejną ikoną polskiej prezydencji. Inscenizacja opery „Król Roger w reżyserii Davida Pountney w Teatrze Wielkim-Operze Narodowej w Warszawie stanowiła uroczystą inaugurację prezydencji. Koncertowe i kameralne wykonania utworów kompozytora zabrzmiały w salach koncertowych Brukseli (La Monnaie, Palais des Beaux-Arts), Berlina (Berliner Philharmonie), Mińska (Białoruska Filharmonia Narodowa), Kijowa (Filharmonia Narodowa i Narodowa Opera Ukrainy im. Tarasa Szewczenki), Londynu (Royal Festival Hall, Cadogan Hall), Madrytu (Teatro Real), Paryża (Theatre de Chatelet, Salle Pleyel), Warszawy (Filharmonia Narodowa), Pekinu (Centralne Konserwatorium Pekińskie) i Tokio (Asahi Koncert Hall). W koncertach wzięło udział 45 tysięcy widzów.

Przewodnik do Polaków (ang. Guide to the Poles) to cykl filmów dokumentalnych (ang. Beats of Freedom, Political Dress, Toys, Art of Freedom, Art of Disappearing), które zabierają widzów w dokumentalną podróż do źródeł fenomenu współczesnej polskiej wolności i kreatywności. Filmy zostały przygotowane z myślą o tym, by w atrakcyjny a zarazem zaskakujący sposób pokazać światu Polaków i ich dokonania. Filmy zaprezentowano m.in. podczas festiwali w Mińsku, Tokio, Madrycie i Paryżu. Dotychczas w pokazach wzięło udział ponad 10 tysięcy widzów.

I, CULTURE Puzzle to interaktywny multimedialny projekt zrealizowany w przestrzeni publicznej 12 stolic (Berlin, Bruksela, Kijów, Kopenhaga, Londyn, Madryt, Mińsk, Moskwa, Paryż, Pekin, Tokio, Warszawa), których mieszkańcy wspólnie uszyli gigantyczne puzzle złożone z 12 kwadratów z wyszytym lokalnym wzorem. Połączone puzzle tworzą napis I, CULTURE. Ważną częścią projektu były badania i próba odpowiedzenia na pytanie o rolę rzemiosła we współczesnym świecie i współczesnej kulturze. I, Culture Puzzle odegrał też dużą rolę społeczną. Wokół projektu zaczęły tworzyć się społeczności inicjowane przez wolontariuszy i inicjatywy akcji artystycznych w przestrzeniach publicznych miast. Projekt stał się podsumowaniem międzynarodowej i międzykulturowej inicjatywy polskiej prezydencji, proklamując największe polskie atuty narodowe, takie jak kreatywność, niezłomność, otwartość i solidarność. W akcji animowanej przez artystkę Monikę Jakubiak uczestniczyło ponad 12 tysięcy osób i 240 wolontariuszy, a całość można było śledzić w Internecie

I, CULTURE Orchestra, to pierwsza tego typu inicjatywa utworzona w ramach Partnerstwa Wschodniego. W jej skład wchodzi 110 młodych muzyków z Polski, Armenii, Azerbejdżanu, Białorusi, Gruzji, Mołdawii, Ukrainy. Pierwsze koncerty orkiestra zagrała w Gdańsku, mieście „Solidarności” i Sztokholmie. Honorowy patronat nad jesiennym tournée objął Prezydent RP Bronisław Komorowski. Pod dyrekcją Sir Nevilla Marrinera i Pawła Kotli orkiestra zagrała w Filharmonii Narodowej w Kijowie, Berliner Philharmonie, Conservatoire Royal de Bruxelles, Royal Festival Hall w Londynie, Teatro Real w Madrycie i Filharmonii Narodowej w Warszawie. W programie wszystkich koncertów znalazły się utwory Karola Szymanowskiego, których wysłuchało ponad 10 tysięcy osób.

Oprócz projektów filarowych w programie znalazły się pokazy najciekawszych spektakli, filmów, koncerty muzyki poważnej i współczesnej oraz wystawy i projekty realizowane w przestrzeni publicznej. Wiele z projektów przygotowanych specjalnie z okazji polskiej prezydencji zyskało ogromne uznanie widzów i krytyków, jak uznana przez Financial Times za wydarzenie roku wystawa The Power of Fantasy. Modern and Contemporary Art from Poland w brukselskim BOZAR, wystawa Obok. PolskaNiemcy. 1000 lat historii w sztuce w Martin Gropius Bau w Berlinie, wystawa Złote czasy Rzeczypospolitej w Pałacu Królewskim w Madrycie, czy wystawy Aliny Szapocznikow (Centrum Artystyczne WIELS, Bruksela) i Wilhelma Sasnala (Whitechapel, Londyn).

Polskie projekty prezentowane były w miejscach znanych i cenionych przez zagraniczną publiczność, jak m.in.: BOZAR (Bruksela), Palacio Real, Teatro Real (Madryt), Royal Festival Hall, Barbican (Londyn), Klub Pid Inn, Ahashi Concert Hall (Tokio), Konserwatorium Pekińskie, Filharmonia Narodowa (Kijów, Mińsk), Muzeum Sztuk Pięknych im. Puszkina, Centrum Meyerholda (Moskwa). Z kolei projekty interdyscyplinarne i projekty w przestrzeni publicznej, prezentowane w centralnych punktach miast lub w metrze, pozwalały dotrzeć do szerokiej publiczności.

Na czas prezydencji portal Culture.pl przekształcony został w oficjalną stronę Polskiego i Zagranicznego Programu Kulturalnego Polskiej Prezydencji. Można było na nim znaleźć nie tylko zapowiedzi aktualnych wydarzeń, ale także bogato ilustrowane relacje będące jedną z najmocniejszych stron portalu. Jego oglądalność systematycznie rosła – od lipca do grudnia zwiększyła się sześciokrotnie. Łącznie odwiedziło go w tym czasie prawie 1 milion użytkowników z całego świata. Ruszyła również przyjazna dla użytkowników aplikacja Hot culture na I Pad’a oraz I Phone’a.

W uzupełnieniu do portalu Culture.pl uruchomiono także serwisy internetowe Krajowego Programu Kulturalnego (uwaganakulture.pl), specjalny portal dedykowany Europejskiemu Kongresowi Kultury (culturecongress.eu) oraz strony internetowe najważniejszych projektów Programu, takie jak: orchestra.iam.pl, czy przewodnikdopolakow.pl.

Podczas prezydencji ukazało się ponad 7,5 tysiąca informacji w europejskich, chińskich i japońskich mediach o polskich wydarzeniach kulturalnych, m.in. w tak opiniotwórczych tytułach jak „Der Tagespiegel”, „Le Soir”, „The Independent”, „The Times”, „El Kultura”, „El Pais”, „Frankfurter Allgemeine Zeitung”, „The Telegraph”, „El Mundo”, „Afisza”, „Rossiyskaya Gazeta”, „Libération”, „Le Figaroscope”, „Jazz Tokyo”.

Opracowanie: Departament Współpracy z Zagranicą, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, we współpracy z Narodowym Instytutem Audiowizualnym i Instytutem Adama Mickiewicza.

Źródło: materiały pochodzą ze strony Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego (mkidn.gov.pl)
Fot: sxc.hu

Podobne widomości

Nasze społeczności

16,985FaniLubię
2,458ObserwującyObserwuj
61,453SubskrybującySubskrybuj

Najnowsze wiadomości