18.7 C
Kopenhaga
wtorek, 3 października, 2023

Rejestracja pobytu w Polsce

Rejestracja-pobytu-w-Polsce

Aby zarejestrować swój pobyt na terenie RP lub uzyskać kartę pobytu należy złożyć wniosek w urzędzie wojewódzkim.

PODSTAWA PRAWNA

Art. 42, art. 43 ,art. 45 i art. 63 ustawy z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin (Dz.U. Nr 144, poz.1043, z póżn. zm.).

ORGAN ZAŁATWIAJĄCY SPRAWĘ

Aby zarejestrować swój pobyt na terenie RP lub uzyskać kartę pobytu należy złożyć wniosek w urzędzie wojewódzkim właściwym ze względu na miejsce pobytu obywatela UE.

WAŻNE INFORMACJE

 • wniosek o zarejestrowanie pobytu cudzoziemiec składa, nie później niż w następnym dniu po upływie 3 miesięcy od dnia wjazduna terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 • niedopełnienie obowiązku zarejestrowania pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej podlega karze grzywny,
 • posiadanie zezwolenia na pobyt, zezwolenia na osiedlenie się lub zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego WE zwalnia obywatela UE z obowiązku zarejestrowania pobytu,
 • zarejestrowanie pobytu obywatela UE i wydanie zaświadczenia o zarejestrowaniu pobytu obywatela UE dokonuje się niezwłocznie.

POBYT DO 3 MIESIĘCY

Obywatel UE może wjechać i przebywać na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej do 3 miesięcy na podstawie ważnego dokumentu podróży lub innego ważnego dokumentu potwierdzającego jego tożsamość i obywatelstwo.

DOKUMENTY

 • wniosek o zarejestrowanie pobytu wypełniony w języku polskim;
 • przedstawić do wglądu dokument podróży albo inny dokument potwierdzający tożsamość i obywatelstwo;
 • zaświadczenie o zarejestrowaniu pobytu obywatela Unii Europejskiej, wydane obywatelowi Unii Europejskiej, z którym członek rodziny przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 • małżonek -dokument potwierdzający zawarcie małżeństwa;
 • zstępny -dokument potwierdzający istnienie więzi rodzinnych oraz dokument potwierdzający wiek lub poświadczający pozostawanie na utrzymaniu obywatela Unii Europejskiej;
 • wstępny -dokument potwierdzający istnienie więzi rodzinnych oraz dokument poświadczający pozostawanie na utrzymaniu obywatela Unii Europejskiej.

Przy odbiorze zaświadczenia o zarejestrowaniu pobytu obywatela Unii Europejskiej okazuje się ważny dokument podróży lub inny dokument potwierdzający tożsamość i obywatelstwo, a w przypadku gdy odbioru dokonuje pełnomocnik wnioskodawcy – także pełnomocnictwo do odbioru zaświadczenia.

TRYB ODWOŁAWCZY

Od decyzji służy odwołanie do Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców w Warszawie, za pośrednictwem właściwego wojewody. Pisemne odwołania należy składać w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

WYMIANA ZAŚWIADCZENIA O ZAREJESTROWANIU POBYTU OBYWATELA UE

Zaświadczenie o zarejestrowaniu podlega wymianie w przypadku:

 • zmiany danych w nich zamieszczonych,
 • zniszczenia.

W przypadku utraty zaświadczenia o zarejestrowaniu pobytu obywatela UE wydaje się nowe zaświadczenie.

Wymiana lub wydanie nowego zaświadczenia o zarejestrowaniu pobytu obywatela UE następuje niezwłocznie na wniosek obywatela UE.

Wniosek składa się osobiście. Wymóg osobistego złożenia wniosku nie dotyczy małoletniego. Przy składaniu wniosku o wymianę lub wydanie nowego zaświadczenia o zarejestrowaniu pobytu obywatela UE okazuje się ważny dokument podróży lub inny ważny dokument potwierdzający tożsamość i obywatelstwo

 

Źródło: Urząd do Spraw Cudzoziemców (http://www.udsc.gov.pl/REJESTRACJA,POBYTU,1512.html)
Fot: freeimages.com

Podobne widomości

Nasze społeczności

16,985FaniLubię
2,458ObserwującyObserwuj
61,453SubskrybującySubskrybuj

Najnowsze wiadomości