18.7 C
Kopenhaga
wtorek, 3 października, 2023

Karta pobytu członka rodziny obywatela UE

Karta-pobytu-czlonka-rodziny-obywatela-UE

Gdzie i kiedy należy złożyć wniosek

 

Wniosek o wydanie karty pobytu członka rodziny obywatela UE składa się osobiście do wojewody właściwego ze względu na miejsce pobytu obywatela UE, nie później niż w następnym dniu po upływie 3 miesięcy od dnia wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Wymóg osobistego złożenia wniosku nie dotyczy małoletniego. Członkowi rodziny niebędącemu obywatelem UE wydaje się niezwłocznie zaświadczenie o złożeniu wniosku.
Wymagane dokumenty:

1. Wypełniony formularz wniosku o wydanie karty pobytu członka rodziny obywatela UE
2. Ważny dokument podróży (oryginał do wglądu);
3. 5 fotografii;

Uwaga: Brak, któregokolwiek z ww. dokumentów spowoduje wezwanie cudzoziemca do jego uzupełnienia w terminie 7 dni od doręczenia wezwania pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpoznania

4. Zaświadczenie o zarejestrowaniu pobytu obywatela Unii Europejskiej, wydane obywatelowi Unii Europejskiej, z którym członek rodziny przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
5. Pozostałe dokumenty:

w przypadku małżonka obywatela UE – dokument potwierdzający zawarcie małżeństwa;
zstępni obywatela UE lub jego małżonka – dokument potwierdzający istnienie więzi rodzinnych oraz dokument potwierdzający wiek lub poświadczający pozostawanie na utrzymaniu obywatela Unii Europejskiej lub jego małżonka;
wstępni obywatela UE lub jego małżonka – dokument potwierdzający istnienie więzi rodzinnych oraz dokument poświadczający pozostawanie na utrzymaniu obywatela Unii Europejskiej lub jego małżonka.

Uwaga: W przypadku potrzeby wyjaśnienia lub doprecyzowania posiadanych przez organ dowodów w sprawie w trakcie postępowania cudzoziemiec może być wzywany do dostarczenia dodatkowych dokumentów lub do złożenia zeznań potwierdzających okoliczności, o których mowa we wniosku.
Wymagane opłaty

Za wydanie karty pobytu członka rodziny obywatela UE nie pobiera się opłat.

Opłata skarbowa za złożenie dokumentu pełnomocnictwa – 17 zł
Czas załatwienia sprawy

Kartę pobytu członka rodziny obywatela UE wydaje się nie później niż w terminie 6 miesięcy od dnia złożenia wniosku o jej wydanie.
Informacje o wydawanym dokumencie

Członek rodziny niebędący obywatelem UE jest obowiązany posiadać kartę pobytu członka rodziny obywatela UE, która potwierdza jego prawo do pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i uprawnia wraz z ważnym dokumentem podróży do wielokrotnego przekraczania granicy bez wizy
Przy odbiorze karty pobytu członka rodziny obywatela UE okazuje się ważny dokument podróży. Dokument ten może zostać odebrany przez pełnomocnika. W takim przypadku przy odbiorze tego dokumentu pełnomocnik wnioskodawcy okazuje dokument podróży członka rodziny obywatela UE oraz pełnomocnictwo do odbioru karty.

Karta pobytu członka rodziny obywatela UE jest ważna przez 5 lat, a w przypadku gdy zamierzony okres pobytu obywatela UE na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, do którego członek rodziny dołącza lub z którym przebywa, jest krótszy niż 5 lat – dokument ten jest ważny przez zamierzony okres pobytu obywatela UE.
Sankcje za nieuzyskanie karty pobytu członka rodziny obywatela UE

Uchylanie się od obowiązku posiadania karty pobytu członka rodziny obywatela podlega karze grzywny.

 

Źródło: materiały pochodzą ze strony udsc.gov.pl
Fot: freeimages.com

Podobne widomości

Nasze społeczności

16,985FaniLubię
2,458ObserwującyObserwuj
61,453SubskrybującySubskrybuj

Najnowsze wiadomości